VÍKENDOVÁ MATEMATIKA SŠ, ZŠ - INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA/ SKUPINOVÁ VÝUKA/ KURZ - NEJEN O VÍKENDECH 

KONDICE, STÁTNÍ MATURITA, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, OPRAVNÉ ZKOUŠKY, CERMAT TESTY,… - resume

 • upřednostńujeme tvrdou a poctivou práci - nespoléháme na zázraky - úspěšnost 99.9 – 100 % je dlouhodobou příjemnou realitou
 • nerozlišujeme Vás podle známek na  jedničkáře a pětkaře – známka není ukázkou intelektu
 • rozlišujeme Vás podle znalostí – umíte – neumíte – naším společným cílem je: umět budete :-)
 • připravíme Vás v rozsahu učiva téměř 9 – 13 let školní docházky, ale nenaučíme Vás zcela vše
  – ani v celoročním kurzu nelze dohnat veškeré učivo matematiky předchozích 9 – 13 ročníků
  - náš kurz/ individuální výuka/ skupinová výuka nenahradí celé 4 roky pilného studia G/ SŠ , resp. 9 let ZŠ
 • bez Vaší max. aktivní spolupráce se neobejdeme - ani 100 těch nejlepších učitelů matematiky nezmůže nic, nebudete – li sami na sobě tvrdě pracovat
 • VÁŠ ÚSPĚCH = NÁŠ CÍL - uděláme vše pro to, abyste se naučili maximum toho, co umět máte - včetně toho, co jste zapomněli, pozapomněli, čemu jste během výuky neporozuměli nebo s čím jste se během školní docházky nesetkali
 • abyste byli na 99 9 – 100 %  úspěšní i Vy, dostanete “ do těla “ všichni bez rozdílu -  jako ti před Vámi (a že jich za více než  25 let výuky matematiky  bylo…!)
 • Winston Churchill: “ Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“
 • Jára Cimrman: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat“


Odradila jsem Vás?… VÝBORNĚ!
NEodradila ?… VÍTEJTE!… PŘIHLÁŠKA/ tel. evidence JE URČENA PRÁVĚ VÁM !

(S OSOBNÍMI ÚDAJI, VÁMI V PŘIHLÁŠCE UVEDENÝMI, JE NAKLÁDÁNO DLE ZÁKONA Č. 101/ 2000 Sb.)

S vláními nařízeními (v souvislosti s Covid-19) přišly nové výzvy.
K oboustranné spokojenosti (nás i klientů) od 4.5.20 nabízíme plnohodnotnou Skype M. Nevěříte? Vyzkoušejte!

Ani Covid – 19 nás nezastaví!

Těší se na vás a zdraví
RNDr. Jana Valdrová Kyselová

POZN.: ZÁKLAD ÚSPĚCHU
1) aktivní mimořádný ZÁJEM žáka i učitele
2) včasná – svědomitá – komplexní  – profesionální  – pravidelná a vysoce intenzivní PŘÍPRAVA
3) dlouhodobé maximální nasazení – trvale vysoký VÝKON
Testy  MŠMT -  aj. testy – nesuplujeme, nenapodobujeme, nekopírujeme, nepřizpůsobujeme se jim, …
Nezajímá nás, až tak dalece, co kdy/ kde v jaké zkoušce bylo, nebot´ co v požadavcích jakékoli zkoušky skutečně bude, to (bohužel/ bohudík) nikdo z nás neví… Náročnost žádné zkoušky nepodceńujeme - znalostmi jsme v předstihu!

KONTAKT +420 603 306 139/ +420 602 42 98 98/ valdkys@centrum.cz